Logo_wiosna5.jpg

 

 

Zespół Urządzeń Zasilających ZUZ-PAT

 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA.

Zespół Urządzeń Zasilających ZUZ-PAT jest uniwersalnym systemem zasilającym, przeznaczonym przede wszystkim do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń o wysokich wymogach w stosunku do zachowania jego ciągłości jak i regulowanych w szerokim zakresie parametrów. Modułowa, zintegrowana budowa systemu czyni go bardzo elastycznym. Montaż na jednej wspólnej konstrukcji stojakowej wolnostojącej, dwustronnie dostępnej, zamykanej, pozwala na swobodny dostęp do wszystkich elementów systemu co umożliwia jego instalację nawet w niewielkich pomieszczeniach, spełniających jedynie podstawowe warunki dla tego typu urządzeń.

 

OPIS SYSTEMU ZUZ-PAT

W systemie funkcję kontroli i przełączania dołączonych sieci zasilających pełni TABLICA SIECIOWA. Sterownik PLC typu MICRO 90-30/24VDC produkcji CE FANUC zainstalowany w tej tablicy kontroluje i monitoruje wszystkie istotne parametry sieci zasilających, kompleksowo obsługuje automatykę uruchamiania agregatu prądotwórczego oraz jego stanu czuwania i pracy, oraz steruje przełączaniem zasilania. Do tworzenia obwodów obejściowych w celu ominięcia w systemie TABLICY SIECIOWEJ lub U PS'a, np. dla przeprowadzenia przeglądu okresowego, służy TABLICA OBEJŚCIOWA. Na płycie czołowej tej tablicy jest przedstawiony w sposób graficzny aktualny obwód zasilania odbiorów. Funkcję przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej realizuje TABLICA ROZDZIELCZA, która jest projektowana indywidualnie dla każdej aplikacji. W wersjach ZUZI i ZUZ2 stosuje się trójfazowe zespoły prądotwórcze produkcji Wytwórni Silników „PZL MIELEC". Źródłem prądu stałego o standartowych wartościach jest SIŁOWNIA PRZEMYSŁOWA, wyposażona w bezobsługowe akumulatory renomowanych producentów. Urządzenie to zapewnia bezobsługowy i bezpieczny przebieg zasilania, jak też ładowania akumulatorów. Rolę zasilacza awaryjnego do zasilania urządzeń elektrycznych napięciem 220VAC, mocy do300VA pełnią PRZETWORNICE 12VDC/220VAC. W celu zapewnienia ciągłego zasilania stosuje się w systemie BEZPRZERWOWY ZASILACZ AWARYJNY (UPS), który również w razie potrzeby koryguje parametry sieci zasilającej przekazywanej do TABLICY ROZDZIELCZEJ. Moc UPS'a i pojemność baterii akumulatorów jest dobierana tak aby w razie zaniku zasilania z sieci zapewnić zasilanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W każdej ze standartowych wersji ZUZ-PAT, oprócz aparatury pomiarowej w TABLICY SIECIOWEJ, przewidziana jest TABLICA KONTROLNA, która przekazuje w sposób ciągły personelowi obsługi wszystkie niezbędne informacje o stanie zasilania odbiorów.

 

 


WERSJA ZUZ1 - PAT.

 

Wersja najprostsza ZUZ1—PAT, przeznaczona jest tam gdzie doprowadzona jest tylko jedna sieć zasilająca. Jako rezerwowe źródło zasilania stosuje się agregaty prądotwórcze, które mogą być z rozruchem automatycznym lub/i ręcznym. Ponadto dla bardziej wymagających urządzeń, system wyposaża się w przetwornice elektroniczne 12VDC/220VAC o mocy 250YA w ilości zależnej od potrzeb, lub w zasilacze bezprzerwowe UPS.

 

WERSJA ZUZ2 - PAT.

Wersja ZUZ2-PAT przeznaczona jest wszędzie tam, gdzie doprowadzone są dwie sieci zasilające, z których jedna traktowana jest jako rezerwowa. Dodatkowym źródłem rezerwowym jest dla tej wersji agregat prądotwórczy, który może być z rozruchem automatycznym lub/i ręcznym. Poza tym wersja ta może być wyposażona w przetwornice elektroniczne 12VDC/220VAC o mocy 250VA w ilości zależnej od potrzeb lub w zasilacze bezprzerwowe UPS.

 

WERSJA ZUZ3 - PAT.

Wersja ZUZ3 — PAT przewidziana jest do zasilania bardzo wymagających, zarówno pod względem jego ciągłości jak i jakości wymaganych parametrów elektrycznych (np. systemy komputerowe, szpitale, różnego rodzaju urządzenia automatyki itp.). W tym celu, w tej wersji systemu zastosowano UPS, który służy również jako awaryjne, bezprzerwowe źródło zasilania. Jego moc dobiera się indywidualnie na podstawie obliczeń zapotrzebowania mocy i minimalnego czasu zasilania odbiorów przy braku zasilania z TABLICY ROZDZIELCZEJ. Nie przewiduje się natomiast w tym rozwiązaniu stosowania przetwornic DC/AC.

 

Do całego systemu posiadamy świadectwo dopuszczenia do eksiploatacj:

U/2000/0196.

   
© Clippo