lay_baner2.jpg

Zastosowanie:

Iskiernik stosowany jest do uszyniania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, nieodizolowanych od sieci.

Iskiernik niskonapięciowy I-250

Charakterystyka techniczna:

Statyczne napięcie zapłonowe - 250+/- 100v

Obciążalność krótkotrwała - 2000A/sck.

Wytrzymałość elektryczna izolacji - 2000 v/50Hz/1min

Iskiernik niskonapięciowy I-250

Spełniane wymagania:

- PN-71/E- 06101

- WT -71/PKRE- 21/9/1

   
© Clippo