Logo_wiosna4.jpg

Podstawowy zakres działania ZAiT stanowi produkcja budowlano-montażowa, przy czym oferujemy usługi w zakresie: kompletowanie dostaw, montaż i uruchomienie obiektu budowlanego, pomiary oraz serwis.

Firma szczególnie specjalizuje się w:

  • montażu systemów sterowania ruchem kolejowym i ich zasilania
  • budowie, montażu i pomiarach światłowodowych i miedzianych kabli dalekosiężnych, miejscowych i lokalnych sieci telekomunikacyjnych
  • budowie oraz montażu kabli i urządzeń energetycznych
  • budowie i montażu sygnalizacji ulicznych
  • produkcji elementów automatyki kolejowej takich jak:

- systemy zasilania urządzeń srk oraz szafy i stojaki dla automatyki i telekomunikacji

- latarnie sygnałowe, wskaźniki i znaki drogowe dla kolejnictwa

- iskierniki

- wkładki diodowe

Najważniejsze zadanie jakie wyznaczono Spółce to:

- aktywne poszukiwanie i skuteczne pozyskiwanie zleceń na roboty budowlano-montażowe szczególnie w dziedzinie sterowanie ruchem kolejowym oraz telekomunikacji

- organizowanie wykonawstwa na roboty zlecone przez inwestorów

- kompletowanie dostaw

 

Część robót realizuje samodzielnie, angażując na czas trwania budowy niezbędnych pracowników wykorzystując posiadany potencjał sprzętowy, oraz poprzez umowy z podwykonawcami.

ZAiT Sp. z.o.o. w Gdyni, posiada wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym w zakresie kierowania budową i montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

 

"Nie szczędzimy środków na podnoszenie kwalifikacji załogi poprzez szkolenia i jej integrację. Ważna jest również dobra, rodzinna atmosfera w firmie", mówi Mieczysław Wenta, Prezes Zarządu  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o. o. w Gdyni.

Więcej w artykule Nowoczesnego Biznesu przygotowanego przez redakcję Gepardów Biznesu.

   
© Clippo