Logo_wiosna5.jpg

NOWOŚĆ !

Produkowana szafa teletechniczna ma możliwość adaptacji do montażu urządzeń teletechnicznych różnego typu i rozmiaru. Produkowana jest w dwóch wariantach. W pierwszym modelu w szafie zainstalowany został termostat wraz z higrostatem, które na bieżąco monitorują warunki panujące wewnątrz szafy. W przypadku temperatury lub wilgotności odbiegającej od ustawionych nastaw, uruchamiane są wentylatory wyciągające powietrze na zewnątrz szafy lub grzałki zainstalowane na dolnej krawędzi szafy. System ten umożliwja pracę zainstalowanych urządzeń w optymalnych warunkach otoczenia. Drugi wariant zakłada klimatyzator umieszczony na zewnętrznej obudowie szafy, który uruchamia system grzania lub chłodzenia w zależności od warunków panujących wewnątrz szafy.

Szafa TT

Oferowana szafa teletechniczna wyposażona jest w cokół wykonany z profilów stalowych. Dodatkową opcją jest wyposażenie w standardowy cokół betonowy.

Szafa wyposażona jest w indywidualną instalację elektryczną obsługującą:

- zasilanie główne urządzeń teletechnicznych

- utrzymanie zadanych warunków termicznych w szafie poprzez czujniki i regulatory temperatury obsługujące wentylatory wyciągowe jak również grzałki elektryczne

- zasilanie gniazd serwisowych zewnętrznych.

Instalacja podstawowa szafy teletechnicznej jest wykonana zgodnie z założeniami typowych projektów dla szaf kablowych i występuje w wersji z izolowaniem urządzeń teletechnicznych umieszczonych wewnątrz szafy.

Podstawowe obwody elektryczne szafy zabezpieczone są wyłącznikami szybkimi.

W celu wyeliminowania pylenia z zewnątrz oraz przedostawania się wilgoci, wszystkie łączenia konstrukcyjne zaopatrzone są w dodatkowe uszczelkami bądź łączenia sylikonowe.

Szafa kablowa spełnia wymagania normy EN 60439-1.

Szafa dostępna jest z drzwiczkami dostępowymi zainstalowanymi z jednej lub dwóch stron.

Dane znamionowe

Napięcie znamionowe pierwotne

230 V

Prąd znamionowy ciągły instalacji własnej szafy

16 A

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe izolacji

500 V

Stopień ochrony

IP 54 / IP 55

Warunki pracy

Warunki środowiskowe wg

 

IEC 364-3

Temperatura otoczenia

-25 ÷ +40 °C

AA3-AA4

Warunki klimatyczne
(temperatura i wilgotność)

temp. od -25 do +48 °C
wilg. względna od 5 do 100%

AB3-AB4

Wysokość nad poziomem morza

< 2000 m

AC1

Obecność wody

rozbryzgi wody

AD4

Obecność obcych ciał stałych

lekkie zapylenie

AE4

Obecność substancji powodujących korozję
lub zanieczyszczenia

atmosferyczna

AF2

Udary

średnie

AG2

Wibracje

średnie

AH2

Obecność flory i/lub pleśni

brak

AK1

Obecność fauny

brak

AL1

Oddziaływanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizujące:

 • harmoniczne

 • napięcia sygnalizacyjne

 • zmiany amplitudy napięci

 • asymetria napięcia

 • zmiany częstotliwości w sieci

 • indukowane napięcia o niskiej częstotliwości

 • promieniowanie pól magnetycznych

 • pola elektryczne • poziom normalny

 • poziom średni

 • poziom normalny

 • poziom normalny

 • poziom normalny

 • niesklasyfikowane

 • poziom wysoki

 • poziom wysoki • AM-1-2

 • AM-2-2

 • AM-3-2

 • AM-4

 • AM-5

 • AM-6

 • AM-8-2

 • AM-9-3

Promieniowanie słoneczne

średnie

AN2

Wstrząsy sejsmiczne

pomijalne

AP1

Wyładowania atmosferyczne

działanie pośrednie

AQ2

Wiatr

silny

AS3

 

Zdjęcia poglądowe:

Szafa TT Szafa TTSzafa TT wlaczniki Szafa TT dol Szafa TT grzalka Szafa TT cokol

   
© Clippo